Wydarzenia to dało początek drodze do wolności Polski i państw europy środkowowschodniej.

Bądźmy Solidarni !