feriezim0.png

feriezim1.png

feriezim2.png

feriezim3.png

WAŻNE ! 

Zapisy wyłącznie w terminie 28.12.2022 – 2.01.2023 r. 

Wypełnione wnioski rekrutacyjne prosimy składać w sekretariacie szkoły w godzinach 8-15.

Zeskanowane, wypełnione można również przesłać drogą elektroniczną na adres szkoły : sekretariat@sp65.edu.gdansk.pl

Wyniki wstępnej rekrutacji do poszczególnych grup przedstawione zostaną 3 stycznia 2023r. na profilu FB szkoły oraz drogą elektroniczną przez dziennik GPE. 

Kryteria rekrutacji:

  • rodzice dziecka - oboje pracujący;
  • rodzic pracujący samotnie wychowujący dziecko;
  • wielodzietność „3+”

 

Pierwszeństwo w rekrutacji mają uczniowie, którzy spełniają podane kryteria.

 W sytuacji kiedy przy zastosowaniu powyższych kryteriów liczba kandydatów będzie większa niż liczba miejsc, o przyjęciu na półkolonie decydować będzie kolejność zgłoszenia.

 Jednocześnie informujemy, że do dnia 09.01.2022r. do godziny 15.00 rodzic/opiekun prawny dziecka zakwalifikowanego na półkolonie zimowe w naszej placówce zobowiązany jest do wypełnienia karty kwalifikacyjnej ( do pobrania  również

w sekretariacie szkoły) oraz opłacenia pełnej kwoty danemu nauczycielowi.

 

Prosimy o przestrzeganie ustalonych terminów.