klasa

WYCHOWAWCA

SALA , GODZINA, FORMA ZEBRANIA (STACJONARNIE / TEAMS)

0A

 Kamila Lis-Sadowska,

 Grażyna Rynkowska

Dagmara Szymańska

spotkania indywidualne

1A

 Koralia Małachowska

Danuta Bieńkowska

18.01. godz. 16.30

Teams

1B

Grażyna Stanisławczyk

18.01. godz. 16.30

Teams

2A

 Aleksandra Meller,

 Agnieszka Żmuda -Trzebiatowska

18.01. godz. 17.00 Teams

2B

Jowita Hoły-Sobolewska

18.01. godz. 17.00 Teams

3A

Elżbieta Pachana,

Barbara Cyrson-Kwiatkowska

18.01. godz. 17.00 Teams

4A

Katarzyna Łaskiewicz,

Urszula Gora

18.01. godz. 17.30 Teams

4B

Maciej Dzieżyc

18.01. godz. 18.30 Teams

5A

Lucyna Szymańska,

Sławomir Błażejak

18.01. godz. 16.30

Teams

5B

Przemysław Giedrys

 20.01 godz.16.15

Teams

6A

Danuta Jujka,

Joanna Jakubowska-Glantz

18.01. godz. 17.00 Teams

6B

Dominika Szopińska

18.01. godz. 17.00 Teams

7A

Alicja Maciaszek,

 Monika Olter

17.01. godz. 18.00 Teams

7B

Wioletta Bagnecka,

Michał Kulikowski

18.01. godz. 17.00 Teams

8A

Joanna Witczak-Romanowska,

Halina Chojnowska

19.01. godz. 18.00  Teams

8B

Elżbieta Rusinek,

Marta Kowalczyk

18.01 godz. 16.30 STACJONARNIE, s.32

8C

Joanna Więckowska,

 Joanna Lange

18.01 godz. 16.30 STACJONARNIE, s.35