Dnia 2 marca 2021r. obchodziliśmy w naszej szkole Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ze względu na obecną sytuację uroczystość odbyła się w kameralnym gronie. Obecnością swoją zaszczycili nas: p. Izabela Brzezińska – Oddział Gdański IPN, p. Bożena Brauer – Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, prof. Karol Polejowski – Muzeum II Wojny Światowej, p. Aleksander Jankowski – członek Zarządu Związku Żołnierzy NSZ Okręgu Pomorskiego, p. Czesław Guszcza – syn Stanisława Guszczy, żołnierza 5 Brygady Wileńskiej AK oraz p. Dorota Jasińska – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 59 w Gdańsku, członek komisji konkursowej. Wysłuchaliśmy programu artystycznego przygotowanego przez nauczycieli i uczniów grupy „0” oraz klasy IIIa. Organizatorzy wojewódzkich konkursów wręczyli nagrody laureatom – uczniom naszej szkoły, pozostałe nagrody zostaną przesłane pocztą.