60.urodziny Szkoły Podstawowej nr 65 w Gdańsku zgromadziły kilka pokoleń przyjaciół szkoły, uczniów, absolwentów, obecnych i emerytowanych pracowników, a także rodziców i partnerów placówki. Wśród gości był p. Ireneusz Szweda, doradca Wojewody Pomorskiego, Kuratorium Oświaty w Gdańsku reprezentowała p. Stanisława Potrykus – zastępca dyrektora Wydziału Strategii i Nadzoru Pedagogicznego, Miasto Gdańsk p. Monika Chabior – zastępca Prezydenta Miasta Gdańska, Radę Miasta Gdańska p. Barbara Imianowska. Szczególnie wzruszająca była obecność gości honorowych, córki i wnuka patrona szkoły – p. Janiny Liczmańskiej – Małek i p. Macieja Małek, mjra Jerzego Grzywacza – Prezesa Okręgu Pomorskiego Światowego Związku Żołnierzy AK i Oddziału Morskiego Stowarzyszenia Szarych Szeregów, a także p. Janiny Wolskiej, wdowy po kapitanie Zygmuncie Wolskim, żołnierzu 3. Brygady Wileńskiej AK. Przybyły na uroczystość obie Panie Prezes Gdańskiej Rodziny Katyńskiej: Emilia Maćkowiak i Hanna Śliwa – Wielesiuk. Obecne były szefowe związków zawodowych, przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” pani Bożena Brauer i Prezes Oddziału Gdańskiego ZNP pani Alina Molska.

Obchody rozpoczęły się częścią oficjalną przed budynkiem szkoły. Po raporcie złożonym przez przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego i odśpiewaniu hymnu państwowego Pani Dyrektor powitała zebranych. Następnie uczniowie zaprezentowali program słowno-muzyczny poświęcony nauczycielom, uczniom i pracownikom, którzy już odeszli. Uczczono ich pamięć wiązankami kwiatów złożonymi pod pomnikiem Alfa Liczmańskiego i  przy tablicy upamiętniającej podporucznika Władysława Precela. Na zakończenie zaśpiewano hymn szkoły ”My od Alfa”. Goście mogli obejrzeć szkołę, posiedzieć w szkolnych ławach, powspominać minione dzieje. Dużym zainteresowaniem cieszył się kącik wspomnień, który prezentował mundurki, stare fotografie i kroniki.

Dalszą część spotkania uświetnili uczniowie i nauczyciele występem kabaretowym, zapraszając gości w podróż z Małym Księciem. Nie zabrakło humorystycznych scenek prezentujących życie szkolne, zabawnych piosenek, a nawet tortu urodzinowego. Kolejną atrakcją był taniec nowoczesny, najpierw w wykonaniu uczniów klas 6-8, a potem pierwszoklasistów. Widzowie docenili talent sceniczny i ogromne zaangażowanie dzieci, nagradzając występy gromkimi brawami.

Mamy nadzieję, że ta wspaniała uroczystość na długo pozostanie w pamięci i będzie przywoływać miłe chwile, bo przecież wspomnienia to odzwierciedlenie czasu, który człowiek przeżył. Są bezcenne i niepowtarzalne.