21 listopada 2020 r.

W ramach obchodów Dnia Słonika Tumbo, czyli dnia solidarności z dziećmi w
żałobie odbył się w nasze szkole konkurs plastyczny i literacki. Wychowawcy klas podczas nauki zdalnej przeprowadzili zajęcia o żałobie, jej przeżywaniu i radzeniu sobie w tym trudnym czasie.