Zgodnie z przyświecającymi naszej szkole wartościami patriotycznymi i harcerskimi, w duchu patrona szkoły Alfa Liczmańskiego , włączyliśmy się do wspaniałej akcji
“Utrwalamy pamięć o bohaterach i bohaterkach” - zaopiekuj się grobem zasłużonej osoby", mającej na celu zachowanie i utrwalanie pamięci o bohaterkach i bohaterach zasłużonych dla Gdańska i Polski.
Akcja ta została zapoczątkowana w 2016 roku, gdy na gdańskich cmentarzach zidentyfikowano nagrobki żołnierzy Armii Krajowej
i otoczono je opieką.
Akcja organizowana jest przez Gdańsk i Fundację Gdańską we współpracy ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej – Koło Gdańsk, Muzeum Gdańska, Stowarzyszeniem Kwatera Akowska na Cmentarzu Łostowickim, Stowarzyszeniem imienia Bolesława Srockiego oraz Europejskim Centrum Solidarności. Patronat medialny nad akcją objął portal Historia.org.
Nasza szkoła będzie opiekowała się nagrobkiem św.p.
KAZIMIERZA URBANOWICZA (1921-1985) , żołnierza 3 Brygady Szczerbca Armii Krajowej okregu wileńskiego.