Na stronie internetowej projektu społecznego UTRWALAMY PAMIĘĆ https://utrwalamypamiec.pl/panel/znajdz-historie, prowadzonego przez Fundację Gdańską możemy znaleźć zaktualizowaną informację na temat nagrobka Kazimierza Urbanowicza, którym się opiekuje nasza szkoła.