Klasy Ia, Ib oraz 0b pożegnały lato w Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku.