Zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w konkursie plastycznym na najpiękniejszą ozdobę choinkową., który podkreśli świąteczny nastrój    i upiększy drzewko bożonarodzeniowe w naszej dzielnicy.

 

ORGANIZATOR: Partnerstwo Dolne Miasto Otwarte (SIL „Bliżej Centrum”, LPP, SP 65, Biuro Rozwoju Gdańska, CSW „Łaźnia”, UKS „Motława”, Caritas, Jaskółka, FOSA)

 

ADRESAT: Mieszkańcy Dolnego Miasta

 

CELE KONKURSU:

  • Aktywny udział dzieci i ich rodzin w życiu dzielnicy;
  • Integracja społeczności lokalnej;
  • Popularyzowanie zwyczaju własnoręcznego wykonania ozdób bożonarodzeniowych;
  • Promocja działań plastycznych i ekologicznych.

 

KATEGORIE:

I – Uczniowie  klas 0 - III

II –  Młodzież od kl. IV i wzwyż

III – Rodziny

IV – Seniorzy

 

 

WARUNKI KONKURSU:

Konkurs polega na własnoręcznym wykonaniu ozdób na choinkę dzielnicową. Materiały użyte do ozdób muszą być odporne na trudne warunki atmosferyczne, mile widziane materiały ekologiczne.

 

TERMIN dostarczenia prac upływa 18.12.2020 r. (piątek)

Każda praca powinna zawierać metryczkę z  następującymi  informacjami  wypisanymi drukowanymi literami:

imię i nazwisko autora, kategoria wiekowa (I, II, III lub IV)

W przypadku kategorii  III – Rodzina – prosimy podać dane wszystkich uczestników konkursu oraz wiek dzieci.

 

Zapakowane prace konkursowe należy dostarczyć na adres:

Szkoła Podstawowa nr 65

  1. Śluza 6

Gdańsk

 

Przekazane na konkurs prace przechodzą na własność organizatorów. Jury powołane przez organizatorów przyzna nagrody, które wręczy Mikołaj 22 grudnia 2020 r. od godz. 16.00 przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 65  w Gdańsku. Podczas rozdania nagród prosimy o zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego.

 

Przystępując do konkursu, każdy jego uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia konkursu z jego udziałem. Zgoda jest dobrowolna, jednak niezbędna dla udziału w konkursie.

Administratorem danych osobowych uczestników jest Organizator. Osoby, których dotyczą ww. dane, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia i realizacji konkursu  z udziałem danego uczestnika oraz umieszczenia danych osobowych uczestnika na liście laureatów Konkursu, a także w związku z prezentacją uczestników i laureatów oraz ich prac konkursowych.

Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.