easter-egg-2181493_640.pngOrganizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 65 im. Alfa Liczmańskiego w Gdańsku, ul. Śluza 6, 80-770 Gdańsk, tel. (58) 301-45-46, e mail: sekretariat@sp65.edu.gdansk.pl.

 

Celem konkursu jest:

  • stworzenie uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych możliwości wyrażenia za pomocą środków plastycznych swoich emocji;
  • współpraca środowisk szkolnych.

 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (rozumianych, jako osoby posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) szkół podstawowych oraz ośrodków szkolno-wychowawczych w Trójmieście.

 

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

  • klasy 0 – III
  • klasy IV – VIII.

 

Każdy uczeń może zgłosić pracę plastyczną wykonaną dowolną techniką w formacie A4.

Na odwrocie pracy należy przykleić wydrukowaną metryczkę zawierającą następujące informacje: imię, nazwisko, klasę oraz wiek autora, nazwę i adres szkoły wraz z numerem telefonu a także adresem mailowym (do szkoły lub nauczyciela), imię i nazwisko nauczyciela.

 

Prace należy przesłać (lub dostarczyć osobiście) na adres: Szkoła Podstawowa nr 65 w Gdańsku, ul. Śluza 6, 80-770 Gdańsk, z dopiskiem „PISANKA”.

 

Termin nadsyłania prac upływa 20 kwietnia 2022r. (decyduje data otrzymania prac przez organizatora).

 

Jury oceni pomysłowość, estetykę, technikę oraz stopień zaangażowania w wykonanie pracy konkursowej.

 

Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora.

Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze zgodą na publikację danych osobowych oraz prezentację pracy na stronie internetowej www.sp65.edu.gdansk.pl oraz profilu na Facebook organizatora.

 

Wyniki konkursu będą opublikowane na stronie www.sp65.edu.gdansk.pl                                                  

 oraz  www.facebook.com/SPnr65Gdansk do dnia 25 kwietnia 2022 r., laureaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na podany adres.

 

Ze względu na obecną sytuację, związaną z ograniczeniem zgromadzeń, nagrody będą do odebrania od 27 kwietnia do 6 maja 2022 r. z portierni szkoły.

 

W razie pytań proszę kontaktować się z osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konkursu: Agnieszka Żmuda-Trzebiatowska tel. 506-575-476, e mail: agazmuda5@wp.pl

 pisanki.jpg