Rodzice / opiekunowie prawni, którzy chcą odbyć konsultację z nauczycielem proszeni są o zgłoszenie chęci spotkania i zarezerwowanie terminu za pośrednictwem dziennika elektronicznego z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem.