Doradztwo zawodowe w naszej szkole

 

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r.  w sprawie doradztwa zawodowego -Dz.U. 2019 poz. 325  w naszej szkole uczniowie są przygotowywani do świadomych wyborów edukacyjno – zawodowych  już od zerówki. Wychowawcy i nauczyciele przedmiotów realizują treści zawarte w rozporządzeniu w ramach codziennej pracy z uczniem. Dodatkowo uczniowie klas VII i VIII mają 10 godzin zajęć z doradztwa zawodowego, które bezpośrednio przygotowują do wyboru szkoły ponadpodstawowej.
 

Nasza szkoła  bierze udział w projekcie Realizowanym Pod patronatem Gdańskiego Urzędu Pracy we współpracy z Centrum Rozwoju Talentów.

Ambasador Talentów

Ambasador Talentów to program ambasadorski pod hasłem bliżej Was, bliżej uczniów. Jest formą współpracy pomiędzy Centrum a środowiskiem szkolnych doradców zawodowych w Gdańsku - tych, którzy razem z nami chcieliby budować wizerunek doradztwa zawodowego jako nowoczesnej i potrzebnej formy wsparcia w szkołach.

Strony internetowe dla uczniów i rodziców potrzebne w poszukiwaniu informacji zawodowych i edukacyjnych

Przeciwskazania zdrowotne do wykonywania niektórych zawodów

https://www.cdzdm.pl/PL-H101/dysfunkcje-zdrowotne-ograniczajace-wybor-zawodu.html

Gdańskie Szkoły Średnie - informator

https://edu.gdansk.pl/files/gdanskie-szkoly-srednie-przewodnik-2021-2022-eduweb.pdf

Barometr zawodów 2022 - zapotrzebowanie na poszczególne zawody

https://www.barometrzawodow.pl/

Centrum Rozwoju Talentów - indywidualna, bezpłatna pomoc doradcy zawodowego

https://www.centrumtalentow.pl/

Mapa karier - interaktywna, darmowa baza informacji o ścieżkach kariery i rynku pracy

https://mapakarier.org/

Informator o zawodach szkolnictwa branżowego

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2021/01/informator-o-zawodach-szkolnictwa-branzowego.pdf

Przydatne strony internetowe  

www.koweziu.edu.pl

 • akty prawne dotyczące klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego,
 • publikacje: e-Gazetki o zawodach,
 • informator o zawodach szkolnictwa zawodowego,
 • poradniki metodyczne dla nauczycieli w zakresie doradztwa zawodowego,
 • broszury dla rodziców,
 • klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego,
 • opisy obszarów i zawodów,

 

www.kwalifikacje.gov. pl - ZSK

 • informacje o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji,
 • Polska Rama Kwalifikacji

 

www.cdzdm.pl

 • informator o zawodach,
 • nowe zawody,
 • kwestionariusze zainteresowań,
 • testy predyspozycji zawodowych.