Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 3:

Wałowa 21

tel. 58 301 07 21

 Dyżur telefoniczny pedagoga i psychologa z PPP nr 3

 Naszą szkołą opiekują się:

psycholog - Aleksandra Wasilewska

czwartek 8:00 - 9:00

pedagog - Małgorzata Borawska

wtorek 12:00 - 13:00

 Wsparcie dla dzieci i rodzin w sytuacjach kryzysowych:

Wsparcie na rzecz zdrowia psychicznego:

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny to miejsce w którym mieszkańcy i mieszkanki Gdańska mogą otrzymać darmowe wsparcie psychologiczne oraz uzyskać informacje na temat oferty wsparcia  w obszarze zdrowia psychicznego na terenie Miasta Gdańska.

Realizatorem Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego jest Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA, która od ponad 10 lat działa na rzecz polepszenia zdrowia psychicznego mieszkańców Gdańska.

Skontaktuj się z konsultantami:
Telefon: 787 960 860; 790 200 282
• E-mail: pik@fundacjafosa.pl lub pik2@fundacjafosa.pl

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny stale tworzy aktualną bazę dostępnych form wsparcia   w zakresie zdrowia psychicznego w Gdańsku, dostępną za darmo na stronie internetowej www.wsparciewgdansku.pl oraz w aplikacji dostępnej w Sklepie Play pod nazwą  „Wsparcie w Gdańsku”.

Projekt dofinansowany ze środków Miasta Gdańska oraz z Funduszy Europejskich.
wsparciewgdansku.pl

 Gdańsk przeciwko przemocy w rodzinie!

Doznajesz przemocy lub jest jej świadkiem? – bezpiecznie i w zaufaniu możesz uzyskać pomoc. Powiedz o problemie pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, policjantowi, pedagogowi szkolnemu, lekarce w przychodni czy pracownikowi Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.             

Reagujmy na przemoc! Nie bądźmy obojętni!

  • W razie konieczności skontaktuj się ze specjalistami OIK MOPR w Gdańsku,
  • : 58 511 01 21 lub 58 511 01 22 (czynne całą dobę)
  • email: goik@mopr.gda.pl

 http://mopr.gda.pl/pliki-do-pobrania/

  • Informator o instytucjach placówkach pomocowych
  • Informator dla świadków przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ośrodek Interwencji Kryzysowej  MOPR w Gdańsku całą dobę świadczy pomoc w sytuacjach ekstremalnych, trudnych życiowo. Oferta wsparcia Ośrodka Interwencji Kryzysowej MOPR przy pl. Ks. Prałata Jana Gustkowicza 13 w Nowym Porcie adresowana jest do wszystkich potrzebujących mieszkanek i mieszkańców. Tutaj osoba bądź cała rodzina otrzymają pomoc  w odzyskaniu równowagi.

Specjaliści OIK służą wsparciem:

  • w sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu człowieka (przemoc, próby samobójcze, klęski żywiołowe),
  • w obliczu innych poważnych zagrożeń i kryzysów (nadużycia seksualne, uzależnienie),
  • w sytuacjach trudnych psychologicznie (utrata bliskiej osoby, rozwód, konflikty rodzinne, bezrobocie),
  • osobom przeciążonym psychicznie, żyjącym w stanie przewlekłego stresu,
  • osobom przeżywającym nagłą niekorzystną zmianę w życiu (ciężka choroba, zdrada partnerska, utrata pracy).

W razie zagrożenia zdrowia, życia, bezpieczeństwa – Ośrodek zapewnia schronienie w hostelu interwencyjnym, pomoc psychologiczną, pedagogiczną oraz socjalną.

Czynne całą dobę

Telefon: 58 511 01 21

 Gdański informator pomocowy:

https://www.gdansk.pl/gip/pomoc/rodziny,a,108484