Poniżej znajduję się link pozwalający zalogować się do dziennika elektronicznego

https://adfs.edu.gdansk.pl/adfs/ls/?wa=wsignin1.0&wtrealm=https%3a%2f%2faplikacje.edu.gdansk.pl%3a443%2f&wctx=rm%3d0%26id%3dpassive%26ru%3d%252f&wct=2020-08-10T10%3a53%3a16Z