Do prawidłowego i pełnego działania konta na GPE niezbędne są:

numer PESEL danej osoby

prywatny adres mailowy

Jeśli nie ma w systemie wpisanego numeru PESEL rodzica/opiekuna, a jest podany adres mail jest możliwy ograniczony dostęp do konta w aplikacji Dzienniczek Vulcan na smartfony.

Jeśli ktoś z rodziców nie podał powyższych danych, prosimy o wypełnienie Oświadczenia dostępnego u dołu strony
i przekazanie do wychowawcy w celu uzupełnienia danych.

Dopiero po uzupełnieniu danych należy ustalić hasło i przejść procedurę przywracania hasła wchodząc na stronę www.edu.gdansk.pl klikając Logowanie do platformy, a następnie Pierwsze logowanie / Zmień hasło.

Podczas tej procedury proszę użyć swojego numeru PESEL.
Potem można będzie używać loginu, który przyjdzie z linkiem aktywacyjnym w mailu do GPE.

Proszę pamiętać, że hasło musi mieć przynajmniej osiem znaków, w tym przynajmniej jedną dużą literę, przynajmniej jedną małą literę i przynajmniej jedną cyfrę, nie może zawierać imion ani nazwisk.

Aplikacja Dzienniczek Vulcan nie obsługuje kont rodziców/opiekunów dzieci z oddziałów przedszkolnych (zerówka).


Adres strony Gdańskiej Platformy Edukacyjnej:

edu.gdansk.pl

Po zalogowaniu się do GPE klikamy w niebieski kafelek "e-dziennik UONET+".

Instrukcja obsługi Gdańskiej Platformy Edukacyjnej dla rodziców: tutaj

Instrukcja pierwszego logowania (brak hasła)/Zapomniane hasło: tutaj

Instrukcja wejścia do MS Teams (przez pocztę elektroniczną): tutaj

Aktywne konto na GPE umożliwia między innymi dostęp do dzinnika elektronicznego, usług pakietu Office 365, Microsoft Teams.


Aby dostać się do MS Teams trzeba wejść tak jak do dziennika na edu.gdansk.pl i zalogować się na konto uczniowskie
kliknąć Aplikacje Gdańskiej Platformy Edukacyjnej
kliknąć kafelek Poczta elektroniczna / Office 365
kliknąć w lewym górnym rogu symbol 9 małych kropek (Uruchamianie aplikacji)
i wybrać Teams

Można też pobrać aplikację MS Teams.

Rodzice/opiekunowie zalogowani na swoje konta nie mają dostępu do MS Teams. MS Teams jest dosępny jedynie dla kont uczniowskich.

Przy logowaniu do MS Teams do loginu ucznia należy dopisać @edu.gdansk.pl